שוב זאת הגדר
שזוללת להם שטח,
שוב זה אתה
מפגין ומפגין
עם חבר´ה ועם חברה,

שוב המכות ושוב הדחיפות
וגם חדר מעצר קטן,
שוב עושק
שוב כיבוש
שוב נישול
גירוש משפחה מביתה
וגם ילד קטן בוכה.

ומדברים כבר
על מכלאה חדשה:

תוכנית ההתנתקות
והנצחת הכיבוש