ריבוני, הונף הדגל הלבן אני נכנעת---- לא אשכיל להבין לא אדע כלל לראות בדממה אצפה, אחכה לבאות... וגם אז לא אבין, לא אראה, לא אדע אפנה כה וכה , כילדה אבודה ----- הו, אבא יקר עם סיום מאבק ממושך- שהתיש ופצע שבעת קרבות אבוא אליך ונפשי השסועה חפצה או אז, אלקי ארכין את ראשי ואשאל דומעת מובסת: טעיתי, אבי, התאספני לחיקך כבתך כן ב ת ך האובדת?!