כשאסימון נופל

יש רשרוש בלב,

כשאסימון נופל

זה נגמר בכאב.

כאב על בזבוז

על קריאות בוז,

וכאב לב

קרב ומתגנב

על הכח השואב.

 

כשאסימון נופל

יש פיצוץ פנימי

יש הכרה באובדן

או אובדן הכרה

יש טעות

משהו ימות.

 

אסימון נופל ערירי

בתחילת החורף

בטלפון ציבורי

זהו טלפון אנושי

עם לב די אישי

ומצב נפשי

שאינו חפשי,

 

אסימון נופל

ואין להשיב,

אבל אם תקשיב

לרוח מסביב

זה יהיה מכאיב

יהיה מכאיב