מונולוגים

מהמקום הכי נמוך

שיכולתי להגיע אליו

מהחטא הכי גדול

שאדם יכול לעשות

ביום הכי קדוש

שהפך עבורי

ליום הכי טמא

אבל מצד שני

ליום הכי כייפי