עת שמי הסער בדממה ילחשו כשמש דמומה כרוח נשמה מבטי אליה היא אשר שם מצאה את אושרה בטוב ללא מורא סועה רוחי כאגן מי מריבה מדממת נשמתי מה תהא אחריתי כעקלתון מתנחשל צועד צעד ונופל מביט אל האופק אולי שם תבוא שואל ברוב כאבי מה יום יביא