ברגע אחרון בתנוחה

כאילו שכב במנוחה,

מנוחתו האחרונה כדקה

לפני בואה של המלכה.

 

לאחר שמונה שנים

בהם זימר והנעים

מיטב סלסולי רון

קרא הוא צליל אחרון.

 

קיפץ ורקד בשמחות

אנה ואנה על מוט.

התכבד בעוגה ומלפפון

צייץ לפני צלצול טלפון.

 

את הגרעינים פיזר לכל חריץ

וכמה נפלו בקרקעו של עציץ

הצמיחו לתפארה נטעים

והוא אכל כי היה טעים.

גם בתולעי דובדבן לא בחל

ואחד אחר השני אכל.

 

הצעירים ממנו נפטרו

רק הוא וכלובו נשארו

שמונה שנים ארוכות

מלאות מנגינות מתוקות.

 

רק על יהודי אומרים כי נפטר

כי עול המצוות אחריו נשאר,

אך הוא הכנרי האחד

בעל הזמר המיוחד

היקר לי כבבת

כצדיק נפטר בערב שבת.