אור האל על ראשך יהל בדרכך ההולכת במשעול את האהובה לקבל ולשאת הלב בקול הולך בין ראשי הרים ראשך מלא שרעפים מעליו דואים ציפורים ברכות עליך מרעיפים בתרמילך הטוב צררת מספר עלי ריחן קדוש וכן דפים בהם שוררת וכתבת מזמור מראש שלחה תשובה כאשר סברת והיא מוכנה לקראתך שורר לה כאשר אמרת והיא תחבוק אותך תן לה מנחת תרמילך והיא עיניה תישא בגילה קרא את דף שירך והיא תישא קולה