מעומק האדמה

ממרום הנשמה

מגובה החמה

מתוך הדממה

 

הוא רואה

הוא דואה

קול קורא ממעמקים

לשוב אליו למרומים

 

שיריו הופכים בשר ודם

כי לבו לא נדם

בכתב ידו במילה תמה.

אותיות נשמה .