דרכי אל ים
הוא תמיד מקבל הכל
באהבה ובהמיה
של רוח
סער
וצער.

תמיד תמיד הים
שם דבר, שם הרוח
סיפור של ידידות
שבחוט תכלת נרקם
וגליו משמיעים קולם

עושה דרכי אל הים
השח לי בסיפוריו
אודות ימים אחרים
עשנים ובוערים.

ענף זית נושר ממעל
יונה מתרחקת במשק
אני לוחש מילה
רסס גלים
פורץ כתפילה