נחל, חלילים קולו והוא מוליך מימיו בניגון חביב ורך מהר לגיא נחל, חלילים בנקרותיו והן חדורות רוח רוח מתיקות ולטף משיבה כניגון רועה הקורא את עדריו נחל, חלילים קולו, יורד בסולם צליליו אל עמק הארזים ועוטר צליליו סביב עלמות החן הקרבות לשמע מתק הצליל