תודה לאבא איפוד ששירו (הירח ידידי) נתן לי מוזה לשיר זה -------------------------------------------------- ציפורי לילה וזמרתן ירנינו נפש חי בדומיה השוררת עם רדת עלטה בין עצי המחט. באשמורת השנייה יעל קולן המהדהד אל ירח בודד ברקיע, ישובבו נפשו הקפואה יהיו לו לחברה תחת כוכבים נישאים הוא יביט מעינו האחת יקרוץ וישלח מלאך למען יהיה להן לקול שלישי