ספינה מקליפת אגוז
צפה, נעה חגה
בים סוער, ים רוגש
והוא מאיים לכלות.

קליפת אגוז,
עם נשמה יתרה
האגוז הקשה ביותר
של הרגש
לבטי העבר
הגעגועים
וכל שביניהם.

צפה, נעה, חגה
בים הפנימי
שבתוך הלב.


אין מוצא אל החוף
זולת נשימות טרופות
ודופק מואץ.

אין מוצא אל האוקיינוס
זולת קילוח דק
של דמעות