הייתי נורא רוצה

לבעור עם השמש

בשמי ערביים

ולדהור עם הסוסים

המניעים

את גרמי השמיים.

 

הייתי נורא רוצה

לתפוס מקומי

בלהקת זאבים

ולצאת לצוד את

הזמן.

 

הייתי נורא רוצה

ואפילו ביקשתי

לחיות חיי על כנפי הרוח

ולשיר שירים

על גב עננים.

 

הייתי רוצה

לסעוד על פת חופש

ולדאות עם שחפים,

אך פונקציות מרושעות

כולאות אותי

במנעולי מספרים.