הוד והדר לו, שמו כתוב בזהב על קירות היכל ופרוכת מהודרת ושלטי ניאון הוכחת פטרונות, ישיבה על כס שרגליו כשלו לו, דלדול קהל וכספי ציבור הנמסים תחת ידיו מסונוור מן הזהב המרצד מן האותיות אך אחד לא יגש, הפך רדום ומעומעם, רק נחירות רמות מזכירות קיומו