אהבה נטע אלוקים בגן
אות ראשונה משמו הניח שם
שנאה שתל שם השטן
אות ראשונה רצה הוא גם

מה יפים הם פרחי הגן
נעימים הם ללב האדם
היזהר מפיתוי הצמח הנרגן
ריחו כאש אוכלת בשר ודם

פתח ריאותיך ושאף בלי חשש
ניחוח גן עדן חיוך נערה
השל מעליך כעור הנחש
את ריח האש שסביב בערה