יש בני אדם כאריה

מלכים

יש כנמלה

חרוצים

יש בני אדם כשועל

ערמומיים

יש כצבי מהירים

אך

אין בעולם בעלי

חיים

אשר כאדם הם

טיפשים

 

על מזבחה של תורה הם

הולכים

על פיסת אדמה נלחמים

ורוצחים

גדרות וחומות מסביבם הם

בונים

מייצרים נשקים להשמיד

המונים

 

יש בעולם אנשים

בהם

בעלי החיים

מתביישים