רציתי להשמיע קול להראות את מה שאני וכול אבל גרוני נתקע קולי לא נשמע רציתי לספר ספור אבל יצא לי משהו עכור בתוכי נמצאים פחדים אשר בקושי רב נפרדים רציתי להוציא את העלוקות אשר על חזי מתישבות לחלץ אותם מגופי העייף להשיר מעלי את עמל השעות. רציתי לסגוד לבריאה על היופי של הוד השקיעה השמש הזורחת במזרח והשוקעת במערב להרים המפילים מוראם לשמיים, ליבשה ולבוראם.