שם נשבע לעולם כי שם ציפה לנצח, לזיכרון עת ערבו של יום בעומדו תחת חופה של עננים ושקיעה שוזרי לבן ואודם בלב תכול ים הוא רואה לבטח פני אהובתו -שבועתו והיא נושאת פניה, בידה שושן צחור, שמלתה לבן בוהק, שיערה גולש מטה ופניה נוהרות מעלה כמו עננים ושקיעה שוזרי לבן ואודם בלב תכול ים, הם מתאחדים הם מתמזגים לנצח