הנח לי.הנח. אין בך רחמים. אתה לא רואה איך עייפתי מכל פטפוטי ההבל? לא להביט לך בעיניים. לומר לכפות רגלי- הנח! לשאונך המתפתל ברשת לשים מחסום. אינני רוצה בך. האמן לי- אינני רוצה! השקר מזמן כבר נשבר בי. אינני רוצה בחלום. כבר מזמן התפקחתי. והיו לי רבים מלבדך. הנח לי. הנח. בעינייך נותרתי שיה אבודה. הנח לי. טעיתי. הנח לי. לדמיון אין מקום בעולם המתים. אני לא בורחת. בכיתי. הנח לי. הנח לי חיים. ידעתי כי הד דמעותייך יונח לרגלי כמנחה. גם אני רציתי לגעת בזמן ולמצוא שם אותך. הנח לי. הזמן הוא חלום. דמעות שיבשו הן סיפור לא פחות מייגע מרגע של תום. הנח לי. אולי יכפרו בלילות דמעותייך על אלו שלי, אשר באו למחות מליבי את זכרך היום.