בס"ד

 

ה נ ש י א   ע ז ר   ו י צ מ ן

 

ה   יום קוברים אדם חשוב

נ    שיא מדינה

ש   נים רבות הקדיש לאומה

י     יזכר תמיד רק לטובה

א   דם בעל שעור קומה

 

 

ע   צוב לנו מאוד 

ז   כה להביא לנו שלום

ר   אשון תמיד היה

 

 

ו    לנו הביא כבוד למדינה

י    הי זכרו ברוך

צ   נוע ואהוב

מ   פקד חייל

ן    שיא מדינה.