אמצע הדרך,
שביל עובר כברת ארץ
ירוקה, שמחה, פוריה
בברכת גשמי רקיע.

תחילתו בבית הקט
מקום עריסת הרך,
אמצעו ברחבת השוק
של עיר השמחה
לפני הפנייה
אל יער השלכת.

אתה עוצר רגע
מביט סביב:
הנוף ירוק עד
השמש מחייכת מעט
שיער לבן עלה
בין שחור שערותיך,

חושב,לואט, בוהה
מביט אל על
ואומר:

אמצע הדרך

של חיי