לכבוד מר שמואל מ שיזכה לימים טובים וארוכים!


תשעים שנה, תשעים
שנות דור, אוצר חיים,
כספר היסטוריה מהלך
שעבר כורך אחר כורך
ממלחמת העולם הראשונה
למלחמה השניה ואסונה,
מחיים בארץ גולה
אל ישראל וסף הגאולה.

בהרי הקרפטים ראשית
בעיר ואם חסידית
שם הרבי וקהילתו
כרועה וצאן מרעיתו,
שנים ראשונות לחדר הלך
וגרסתא דינקותא לא שכח.

בימי חורבן ושמד
עם גדודי הכפיה צעד,
מאוקראינה הדוויה והקרה
עד בודפשט עיר הבירה.
רוב משפחתו הענפה
וקהילתו הנאדרה והיפה
עלו השמיימה בתמרות
מהם אך נותרו
דפי עדות וזכרונות.

עלה ארצה בשנות החמישים
את חלום הדורות הגשים,
עבר מהצפון לבאר שבע
ובעיר האבות שכן קבע.

איש עבודה נקי כפיים
הולך בדרך יראת שמיים,
נישא לאשה ובית בנה
מקום שבתו בזכות קנה.

בבית הכנסת שימש כגבאי
בלי שכר ובלי כל תנאי,
במקדש מעט נאמן
כשמש,משביר וחזן
לעבודת הקודש חש
ככהן בבית המקדש,
באהבת ישראל יפלל
כבן נבחר לעם ישראל.

והוא רואה כל הדורות
ועיניו הזקנות מאירות
משפחתו הברוכה לו למשען
ושכר מצוותיו כמטען,
כי צבר מעשים ומצוות
ועדים לו למאות.

הנה עוד יראה בביאת גואל
באדמת עם ישראל.