בכורת – יצירותיי, בסדרת: במשפט אחד, לילדים השעון הלם – חצות ומחצה, בשדה ירוק, כבשה פועה.