גם כי תרבו תפילה אינני שומע...

אינני מקשיב.

אתם יכולים להמשיך לנסות, להתפלל, להתרכז, להתכוון –

זה לא משנה.

אינני שומע, אני לא מקשיב.

אתם כאילמים לפני.

אהההההההההההההההההההההההההההההההה

א-לוהים!!!

הקשיבה ממעון קודשך!

וראה,

כי היינו...

אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

למה אינך מקשיב?

ואיך נוכל לשנות, ואיך תדע אם אנחנו... כבר בסדר.

היית לנו לאויב.

לצר.

טבחת ולא חמלת.

היית לנו לאויב.

אויב.

הו, מה היה לנו?

הקשיבה!!!!!!!!!!!!!

ממעון קודשך, מן השמיים.

הלא השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, ואתה צריך אותנו כמו שאנחנו צריכים אותך

אל תרחק ממנו!

הבט על דמעותינו.

וראה את רעבנו וקשיינו.

הקשיבה לתפילותינו המרובה.

הקשיבה ממעון קודשך.

אנא ה' הקשיבה.

ויכול להיות שכל התפילות שלי עד עכשיו היו לשוא. שלא שמעת? שלא הקשבת?

ואולי בגלל זה הן עוד לא נענו...

צביטה גדולה בלב.

הוא לא שמע בכלל...

לא ידע...

את סתם ניסית בכל מאודך להוציא מן הלב כמה מילים אל השמיים אל  הא-לוהים.

וגלעד שליט עוד שם, וודאי, כי ה' לא שומע.

לא ידע בכלל שביקשתם כל כך... שהתפללתם, שהתחננתם.

הוי מה היה לנו.

כל כך הרבה תפילות יש בעולם ולאן הן הולכות, התפילות שאתה לא שומע?

לתהום הנשיה?

נזנחות  אי שם בזמן ובמרחב?

מעולם לא רצחתי איש. ידי אינן מגואלות בדם.

אני מנסה להתרחץ, לזכות עצמי, להסיר רע מעללי. אבל לא ממש יודעת איך! ומתפללת על זה בדיוק- אבל אתה לא שומע!

 

ואולי...?