הוי אבי שבשמיים

יש לי שם כאלה שניים.

זה שלי האישי הפרטי

שעזב את אמי אחיותי ואותי

וזה של כולם

הגדול הנורא

אבי העולם הטוב והרע.

מי אמרה בשנה שעברה

עברו חלפו הרבה שנים

איך עדיין מתענים?

כן אבי שבשמיים,

זה שלי האישי הפרטי

שעזב את אמי אחיותי ואותי

גם לאחר שנים

עדיין מתענים,

הכאב לא עזב

לא אז לא עכשיו

ונרגיש בחסרון

עד יומנו האחרון.

לו ידעת לו

איך בנותיך גדלו,

חיילות תלמידות

טיילות גם כלות

לאמהות הפכו

כמה שמחו

עלו ופרחו,

יום יום שעה שעה

איך אפשר לתאר את שעבר

תאר לעצמך

שכל זה בלעדיך

תאר לעצמך

רגעי עצב רגעי שמחה

כל אותן שנים ארוכות

שנים ארוכות... שנים ארוכות... שנים ארוכות

ואנחנו בוכות בוכות מבכות....

הוי אבי שבשמיים

זה של כולם

הגדול הנורא

אבי העולם הטוב והרע,

שלוש בנות

גידלה

טיפלה

טיפחה

ברגעי עצב ושמחה

אשה מופלאה

חרוצה, נערצה

אשת חיל מי ימצא

אשה נהדרת חזקה ואחרת

היודע אתה שהכל בזכותה?

מה חטאה ומה פשעה

האשה המופלאה

שבדידות ומכאוב

לה נתת לרוב?

לכן אבות שבשמיים

בתחינה פרוסות ידיים....

קצת שלווה בריאות ונחת

לאשה האהובה

ולכולנו כאן מתחת..