סוף סוף ראיתי אותו

להבזק של שניה,

בפעם הראשונה בחיי

כוכב קטן נופל לו

הרחק אי שם,

בחשכה.