אני הולך לאיבוד. ולא שאין לי קוים מנחים האומרים לי "פנה לשם" או לפה. אך
חושה חושים מתערבלים כשאת מסתכלת בתוכי.

אין זה עוד שיר נדוש על מבטים/ אישונים/ ראייה
אין פה התחנפות או נסיקת מילים יפות אלא

הנפש   המתבלבלת   הכותבת מילים
מילה מובילה
מילה

ממש כשם שהבל נשימותייך
תואם את קצב ליבי
עכשיו.