עומד מול התערוכה מיוחדת מקורית שנות חיים עוברים מול עיני איזו תערוכה מסודרת מאורגנת מתוייקת עובר מביט היטב מסדרונות ארוכים ארוכים חדרים אלפים קומות ובניינים לבד עובר לאיטי אחד אחד מביט ומתבייש.