אני חולם/ חושב/ כותב
אותָך. איני יודע/ אותך
מי את? בעצם/ באמת.

אני מרגיש אותך/ חלקים חלקים
עונות חולפות/ רגעים קלילים/ כבדים

ואת/ על מה את חושבת כשאת חושבת/ אותי?

אנחנו לא מכירים/ אני כותב לך/ עכשיו
את שם/ אני/
פה/ ושנינו יחד.