אסף לוקיי

אני אוהב אסטרונומיה ופיזיקה.

על היקום.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה