שני אור

חוזרת אל המציאות שלי

שלי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה