שני אור

שלי

חוזרת אל המציאות שלי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה