שני אור

נביא

איזהו הגיבור?

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה