בי נשבעתי

אדמה, אדמתי

עוד נחזור אלייך

בגאון.

אל החיילים זעקתי

"הרימו ראשכם"

הן אנו עם של ניצחון.

אמנם, הפסד בקרב.

כן, הפסדנו.

אך אם נחרבנו ונחרב העולם

ישוב ויבנה.

ויבנה.

וכשהייתי על האוטובוס,

מגורשת,

אל מחוץ לכיסופים,

ביקשתי מהשוטר ונעניתי,

לרדת, רק לרגע,

כי אין מחסום לכיסופים.

וירדתי

ונשכבתי

ובכיתי

וחיבקתי

ונישקתי

ובפה מלא גרגרי חול בי נשבעתי

אדמה אדמתי

עוד נשוב

"ובא לציון גואל"