והנה עוד אחד בא, הן ארגיש

ואוחז, חשוכה, בסעד מיטתי

ואנשום עמוקות ו-

- - -

אלוקים!!!

אתפתל כנחש,

ואשאג כחיה,

ואבכה.

 

 

...ודם

דם בכל מקום.