זיו אלף

אשמח על כל תגובה, ביקורת והתייחסות.

שאלות קיומיות. בקצרה.

לתלמידי הספרות באשר הם, יקיריי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה