להיכנס הביתה

ותיכף להתיישב לכתוב

עוד עם נעליים

ובגדים מיוזעים

ורעב מקרקר

ולוחץ בשלפוחיות

ולוחץ בנעליים

ובכפתור לוחץ

ומתנשם מהמדרגות

והודעות בלתי בדוקות

וקניות בלתי מסודרות

ושיחות לא ענויות

מייד לכתוב את השורות

שנרקמו בדרך, ולא

לשנות כלום בסך הלחצים

ואי הנוחיות שהם חלק בלתי ניתן

להפרדה מהמילים שנלחצו החוצה מהפנים.