לא לנצח, אדנותינו על הארץ!
יום יבוא; ואת זאת נבין.
באיזו זכות,
באנו לפה לשלוט ולדכא בני-ד´מתא?
באילו סמכא, סתרנו להם חיים?!

די להיות צבועים!
הודו בפשע!
ההיסטוריה, לא תסלח לכם.
המרצע, שניסיתם להכמין,
לא תכמינו.
האמת, תנעץ עיניכם.

זוועות הנכבא, לא נשכח מקרבינו.
מאות אלפים שגורשו -
זכותם לשוב.
נזכור כפרים חרבים ללא הצדק, בלבנו;
רוח תקומה, בהם, עוד תזוב!