להגביר צַעוֹד קדימה ולא להיסוג!

במלחמת-המעמדות להרחיק יַעֳף

עד כלות-גבולות.

 

לתקן את העולם ולהפוך קערתו על פיה;

בזעף לעקור כל רֶשע ועוולות.

לֶנֵכֵּש כל עשב רע ולֶשַרְשֵנוּ;

לא לשלטון הנבלות.

 

שלום-אמת יִכּוֹן בֶהִיכַּלוֹתּ הרוע;

אנשים רעים – אין כוחם למעשים טובים.

עם מעדר וּמכוש נדביר כל זדון ומוֹעַל;

בֶהֶנֶץ-החמה נס-ההתחדשות נרים.

 

רק מי שעובד יש לו אושר!

רק מי שניזון מפרי-עמלו,

ראוי להיקרא אדם.

לא לטפילים ומלקקי-פינכא!

הששון עודנו מוקדם.

 

יום המחר יהיה יפה כִאוֹדֶם-השחר;

אדם פשוט יזכה לראות את גמולו.

בהיפסק כל הקרבות ישררו שוּבָה ורוֹגָע;

למלחמות אימפריאליסטיות לא!

 

נקים עולם חדש ומלא-הצדק!

אנו ההמונים ננצח; אנו הרוב.

לא ניאות עוד להיות עבדי-העושק;

עולם הניצול חָרוֹב יָחֳרוֹב.

 

קדימה אל הבאריקדות!

קדימה לקרב חובק ארצות.

לא עוד עבדות נרצעת;

בצוררי-ההמונים נכה-הַכּוֹתּ!