הדוד עם כובע המגבעת

שבא מאי שם,

מאלו שהיו מחלקים

 סוכריות לילדים

וגורם להם שמחה

בשבת בשחרית או מנחה.

 

דוד עם מבטא יידיש קל

וזיכרון שאינו אוּכָּל

ועצבות קלה בעיניים

ומבט מתגלגל לשמיים.

וקדיש ויזכור

מי יזכור?

 

המצבה הגדולה

בבית העלמין

בבאר שבע, חולון או סגולה,

קהל המלווים  הדל

מעולם שהיה וחדל.

 

מקום הישיבה על שמו

לוח ההנצחה לאביו, לאמו

בבית הכנסת הישן.

עם נוסח התפילה הנושן.

 

קול אחד נאלם

מעולם הולך

ונעלם.