פתחתי אני לדודי  דודי חמק עבר  נפשי יצאה בדברו  בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני"   שיר-השירים ה

 

פתחתי אני לדודי

שעריי הנחתי לנוע

קולי רועד מתפרפר בגרוני

נאבק מקומי הקבוע

 

דודי חמק עבר

רך סירובו העדין

דורך סִפי, נעצר

לוחש לי- עליי להמתין

 

נפשי יצאה בדברו

נחה בין כפותיו

רוחשת כאב ייסוריו

מפללת בקורבה הרגיעו

 

בִקשתיהו ולא מצאתיהו

מתעגל אל תוכו למולי

קראתיו, נכונה לאמצהו

.ולא

ענני מוכרח לבדי