חובש טוב ילך קודם אל הפצועים השקטים ואחר כך אל אלה שצועקים, כי מי שצועק יודע שנפגע, אבל מי ששותק לא מודע למצב בו הוא נמצא על אף שהוא עלול להיות קשה הרבה יותר.