" השבעתי אתכן בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה  עד שתחפץ "        -שיר השירים ב

 

זיקה כבר ניעור בליבי

מצית חלקות רדומות

הופכת ראשי על קרבי

קוראת לו האש ללבות

 

עיניו נתונות בעיניי

מתפשטות בי אדוות מרככות

כל קשה בי וגס נמוגים

מתכסים פשעים וספקות

 

קרובות נפשותנו לגעת

נבראת בחלל מציאות

מקורה נעלם מן הדעת

לא שואלת ואין לי תשובות

 

--- אט לאט מזדחלת צינה

כמגנט נרעדים על עומדנו

באוויר מנסרת, נצרבת שבועה

עת אין חפץ, אל נא תעירו.