והים ירעש ויגעש
בשפעת גליו הצלולים
 
והחול ילטף ויחשוף
במעבה גרגיגיו- פנינים
 
ושמים יזרעו מידי יום 
וינביטו זוהרם לערב
 
והאדמה תצרוב ותיזע
עד תצמיח כלהט החרב
 
וענן יפשט עצמותו
ויזלף ברכת מימיו
 
והרוח יסער וישיב
למקומם את כל עלעליו
 
ואני. אתבונן ואשווע
.וליבי חלל בקרבי