חשבתי, הרוחות שורקות בספסל הזה

ויסערו בו אהבות

מראה עינים ישתקף בו

ונצנוצי המים יזרמו בין חלליו,

לחישת האדם תישמע

ורחש הערב.

חשבתי, יידע העולם כל זאת

 

והיכן אוותר אני.