שלבני, עולם, בתוכך

קחוני יערות-עד, אליכם

חבקוני סלעים בקשיות מגעכם

גבהו עשבים והוו לי שמיכה

 

למדיני רקפת את רוך מהותך

איך להפליא ביופיי בראשי מורכן

לחשי לי את סוד צעקת שתיקתך

מנהמת שירה- ממתי, עד היכן

 

ספרי שקדיה שמחת כלולותייך

בצחות לובנך מרננת סביב

כלנית אחת, לו יכולת להכתיב

איך ינקת חיותך עד אדמו לחייך

 

דברו אליי- חרציות, חרדלים ופרגים

איך לחיות את עצמי בלי פירוד ופער

להיות אחת עת רחב לי וצר

לבקש, עד אדע קרבת אלוקים

 

שאוני ציפורים על כנפי שירתכם

עד למרום הצמרת, בינות ענפים

שם, עת כובד גופי אחיזתו ירפה

.אתאחד בתודה עמכם, עם כולכם