כשאני אומר: "לא כך עושים!"

(טוען במפגיע)

עונה הקול: "נו, אז מה אתה מציע?"

 

ואני משיב:

"אני מציע

להגיע

להניע

להצביע

להצניע

להריע

להתריע

להרתיע

להכניע

להשפיע

להקציע."

 

לבסוף

אני מזיע

והקול בשלו, מעקם פרצוף: "טוב, שמענו -

ועכשיו אל תפריע."