זהר מיכאלי

כותב ולא בהיר מספיק מהיכן זה בא ולכן ממשיך לכתוב אולי כדי למצוא את התשובה

365

צועדת

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה