מה כתוב על הקיר

איש לא יודע

איש לא זוכר

ולכתב אין מכיר

אין נותן לו פירוש

אין פותר

אני שואל

מחפש

והם צוחקים לי

הרפה, התיאש,

ואני החלש, מוג הלב

חדלתי לשאול

עברו שנים

של אור ושל שמיטה

ואז הגיעה החושך

וכשצעקתי

אמרו:

היא היתה על הקיר

היא היתה..