כשנפגשנו אז

אמרתי לך

שאני לא קורא רומנים

על הפרנציפ

ושאני לא מאמין באהבה

אלא באלוקים

ובאמת

ואת צחקת

ואמרת

שעוד לא פגשת אחד

שאמר אחרת

ושכל הגברים אותו דבר

וחשבת

שאת יפה

וזה מספיק

כי זה הספיק לכולם

חוץ ממני

אמרת לי

שאת מחפשת

אהבת אמת

ואני צחקתי

כי מה את יודעת על אמת

ומה על אהבה

שאלת אותי אז

אם לדעתי

יש סיכוי לאהבה

ואמרתי שכן

היום

את בוכה

וקוראת לי שקרן

אבל אני לא

הבטחתי לך כלום

רק אמת.