האחת נקישה,השנייה נטישה

הליכה של פיראט אל אותה האישה

שקטעה את "רגלו"שלא מרגישה,שום כאב הנאה או חישה.

 

פעולת ענישה מאותו אלוהים שיושב בגבהים

ושולט בנשים ששולטות בגברים

שסוגדים לאלים,בריקוד שמגשים חלומות לנשים

שרואות בגברים סגידה לנשים

 

מלאכים לא מרשים עוללות,או גישה

שעושה לאישה נקישה שבלב,נטישה

עם כאב

 

זעקה של פיראט שרגלו נקטעה

ומה היא "רגלו"? הרי היא הלב,הלב שכואב שדואב

על אותה אכזבה אותה נקמה,שבנתה האישה

בסיום כה מזהיר

של איבוד הפיראט לאישה מהעיר!!!