ערב אדום

הכוכבים צוחקים

כובה פנס יום

אי שם בשחקים

המלכים משחקים שח

ולחיילים יש דם

שנרמס שנשפך

שבחול נעלם

השועלים צוחקים בדממה

ומקווים שיבוא האחד

כי אין במדבר שושנה

שמלוע שיניים תפחד

המדבר מלחש

סודות נשכחים

בקפלים של זהב וחול

בדממה

ואוסף ברוך אש

את אותם נסיכים

שנפלו על הריו בלי קול

בצמא